Residència

Residencia assistida concertada i privada. Assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependències, que no tenen un grau d’autonomia suficient.

Unitats personalitzades i especifiques segons el grau de dependència.

Alta dependència

Mitja dependència

Baixa dependència

Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

L’equip de persones que treballem a la residencia , dediquem el nostre temps i el nostre esforç per tal d’atendre les necessitats de les persones residents i vetllar pel bon funcionament de l’entitat. El nostre principal objectiu es afavorir les condicions de vida amb més plenitud i dinamisme comptant, sempre que sigui possible , amb la col·laboració activa de les pròpies persones residents i de les seves famílies.

  • Servei d’Assistència en les activitats de la vida diària (AVDs)

Equip de gerocultors que tindrà cura de les persones al seu càrrec les 24 hores del dia de suport i ajuda i seran responsables de la seva atenció integral.

  • Servei Sanitari residència

Equip format per metge i infermers amb la finalitat de prevenir , rehabilitar, mantenir i millorar els problemes de salut.

  • Servei de Psicologia

Avaluació, seguiment i tractament (si cal) de l’estat emocional i cognitiu de les persones residents mitjançant sessions individuals i/o grupals.

  • Servei de Treball Social

Cobrir les necessitats en les gestions econòmiques i administratives dels usuaris i familiars. Coordinació del voluntariat.

  • Servei d’Educació Social

Coordinació i dinamització de diferents activitats individuals i grupals, de caire lúdic i rehabilitador amb l’objectiu de potenciar els moments de lleure i afavorir el benestar de l’usuari.

  • Servei de Fisioteràpia

Avaluació, seguiment i tractament (si cal) de l’estat físic, i funcional de les persones residents mitjançant sessions individuals i/o grupals.

  • Servei de Teràpia Ocupacional

Adaptar les activitats del dia de la persona i el seu entorn per tal que pugui gaudir-ne amb la màxima autonomia.

  • Servei de Cuina propi

Ens permet gaudir d’una cuina casolana amb productes de la terra i adaptar les dietes a les necessitats dels residents (per a diabètics, intoleràncies, hipocalòriques etc.)

  • Servei de Bugaderia propi

Rentat, planxat i repàs de roba diàriament.

  • Servei Religiós

Visites programades del mossèn de la parròquia pel qui ho sol·liciti.
Activitats adreçades a les necessitats espirituals, tenint en compte les creences individuals, així com respectar la llibertat religiosa.

Serveis complementaris

-Perruqueria: Dijous al matí.

-Podologia : Data i horari a concretar segons disponibilitat.

-Servei Odontologia: Dimarts al matí, hores a convenir.

-Servei de Taxi.

-Acompanyament visites metge.