Centre de dia

Servei d’acolliment diürn que dona suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

El centre ofereix tot un seguit de serveis amb l’objectiu d’afavorir el manteniment i la rehabilitació de determinades capacitats, tot això en un espai que ajudi a integrar i mantenir a la persona gran al seu domicili.

Durant la prestació del servei gaudeixen de totes les activitats i prestacions descrites en els serveis de Residència.

Horaris de servei : 8:00 h a 20:00 h de dilluns a diumenge.