Missió i valors

La nostra missió

Donar assistència a les persones amb mancances d’autonomia personal i/o problemes sanitaris mitjançant una atenció integral, de qualitat i sostenible, que cobreixi les seves necessitats bàsiques de la vida diària potenciant la seva autonomia i capacitats.

La nostra visió

Aconseguir el reconeixement com a entitat d’excel·lència en l’atenció geriàtrica i ser referents en els nostres àmbits d’actuació, donant resposta a les necessitats de l’entorn amb un model de màxima eficiència en la gestió dels recursos assistencials.

Els nostres valors

  • Compromís social
  • Generositat i solidaritat
  • Ètica i professionalitat
  • Responsabilitat
  • Honestedat

Vols col.laborar amb la Fundació? Fes-te voluntari, participa en les activitats

Fes-te voluntari »